Vážený pane inženýre,
dne 11. března 2003 jsme obdrželi Vaši e-mailovou zprávu, ve které vyjadřujete svoji nespokojenost se službami sítě T-Mobile. Těší nás, že jste si jako poskytovatele mobilních služeb zvolil právě společnost RadioMobil a.s. O to více nás mrzí Vaše současná nespokojenost s našimi službami.

Rádi bychom tedy objasnili z jakého důvodu došlo ke zpoplatnění SMS brány. Zpoplatnění či výrazné omezení využití SMS bran ve světě je naprosto převládající praxí (viz např. Německo, Francie, Slovensko). Jedná se o pochopitelné opatření, neboť tento komunikační prostředek s sebou nese významné náklady, zatěžuje sítě operátorů a je často komerčně zneužíváno k šíření spamů. Proto T-Mobile přistoupil ke zpoplatnění své SMS brány. Jistě uznáte, že povinností operátora nemůže být zdarma nabízet komunikační prostředek, který sám vyvinul a s nímž má svázané investiční i režijní náklady.

Společnost RadioMobil a.s. nabízí uživatelům služby MobileBox 100 volných SMS zpráv měsíčně a u služby MobileBox Easy a MobilePager 20 volných SMS zpráv v kalendářním měsíci. Registraci služby t-zones může provést každý účastník v síti T-Mobile a registrací není dotčen systém anonymity předplacených karet. Uvedení osobních údajů při registraci není povinné a záleží pouze na majiteli SIM karty, zda tyto údaje vyplní či nikoliv. V rámci sítě T-Mobile je možnéodesílat SMS zprávy v délce 160 znaků, pokud je odeslána zpráva, která obsahuje větší počet znaků, je rozdělena na několik zpráv po 160 znacích a stejným způsobem probíhá i účtování této služby.

K Vaší připomínce na zpoplatnění přeposílání e-mailů prostřednictvím SMS zpráv uvádíme, že naše společnost byla rozhodnuta od 4. února 2003 zpoplatnit tuto službu pro uživatele služby MobileBox, MobileBox Easy a MobilePager. Následně však od tohoto kroku upustila a až do odvolání je přeposílání e-mailů formou SMS zpráv poskytováno zdarma.

Pokud v budoucnu dojde ke zpoplatnění této služby, budeme nadále bezplatně poskytovat uživatelům služby MobilBox a MobileBox Easy upozornění na novou příchozí e-mailovou zprávu formou SMS.

Pane inženýre, závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za podnětné připomínky, které jste nám poskytl. T-Mobile je Vám i nadále k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na telefonním čísle +420 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile zdarma), na faxovém čísle +420 603 604 606 nebo na e-mailové adrese info@t-mobile.cz.

S přátelským pozdravem
Kateřina Zinková
Oddělení péče o zákazníky
RadioMobil a.s.
Evropská 178, 160 67 Praha 6
Tel: 4603 (ze sítě T-Mobile zdarma), (+420) 603 603 603
Fax: (+420) 603 604 606
E-mail: info@t-mobile.cz
Internet: www.t-mobile.cz

Sítí T-Mobile se rozumí síť T-Mobile provozovaná společností RadioMobil a.s.

 [ HomePage ]